Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 7G/15 - z dnia 28 stycznia 2015r. - w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jakubowice

Branice, dnia 28.01.2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 7G/15
Wójta Gminy Branice

z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Jakubowice

 

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Nr XXI/104/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Jakubowice na dzień 12 lutego 2015 r. o godz.17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach w celu dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Jakubowice.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML