Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-04-01 - BG.6870.7.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 01.04.2022r.

 

BG.6870.7.2022.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 212

 

 

KW nr OP1G/00027347/6

0,6164 ha

Posucice

 

(S) w części obszary rolne, w części obszary zabudowy wsi związane z rolnictwem

Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltowa. Działka o klasoużytkach S-R, Ps, Bp z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 474,89 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 23/15

KW nr OP1G/00033941/5

 

 

0,0866 ha

Michałkowice

 

(S) obszary rolne

Cześć działki rolnej o korzystnym kształcie  z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 82,27 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 23/26

 

KW nr

OP1G/00033941/5

 

0,0593 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

Cześć działki rolnej o korzystnym kształcie  z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 56,34 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 13.05.2022 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 22.04.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.

Wersja XML