Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-11-18 - BG.6840.10.6.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 132/55 i 132/57 o łącznej pow. 0,0342 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Branice

Branice, dnia 18.11.2021 r.

 

BG.6840.10.6.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 18.11.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II przetargu ustnego ograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 132/55 i 132/57 o łącznej pow. 0,0342 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Branice, nr KW OP1G/00034977/3 i OP1G/00021372/8.
 2. Do przetargu przystąpił jeden oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości w II przetargu  wynosiła:  3 660,00 zł kwota zwolniona z podatku VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 3 700,00 zł.
 5. Nabywcą ww. nieruchomości został p. Wacław Szumlański.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz

Wersja XML