Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-10-19 - BG.6840.12.2.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 426/2, o pow. 0,2300 ha, położonej w miejscowości Lewice

Branice, dnia 19.10.2021 r.

 

BG.6840.12.2.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 19.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 426/2 o pow. 0,2300 ha położonej w miejscowości Lewice, nr KW OP1G/00033167/5.
 2. Do przetargu przystąpił 1 oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki  w I przetargu  wynosiła:  15 000,00 zł – kwota zwolniona z podatku VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 15 150,00 zł.
 5. Nabywcą ww. nieruchomości został p. Michał Wanat.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Magdalena Mróz

Wersja XML