Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-10-08 - BG.6840.4.9.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 328/101, o pow. 0,1180 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Turków

Branice, dnia 08.10.2021 r.

 

BG.6840.4.9.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 08.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach IV przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 328/101 o pow. 0,1180 ha, nr KW OP1G/00028529/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Turków.
 2. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w IV przetargu  wynosiła: 14 000,00 zł sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość nie została sprzedana.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Magdalena Mróz

Wersja XML