Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-10-07 - BG.6840.15.5.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 385, o pow. 0,2992 ha, położonej w miejscowości Lewice

Branice, dnia 07.10.2021r.

 

BG.6840.15.5.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 07.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 385 o pow. 0,2992 ha położonej w miejscowości Lewice, nr KW OP1G/00023893/0.
 2. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w II przetargu  wynosiła: 41 300,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość nie została sprzedana.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Magdalena Mróz

Wersja XML