Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki (deklaracje, informacje)

Stawki podatków rolnego i leśnego obowiązujące od 1 stycznia 2022r.

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XXXV / 379 / 21 z dnia 15 listopada 2021r
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 


Stawki podatków rolnego i leśnego obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XVI / 141 / 19 z dnia 18 listopada 2019r
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

ROK 2019

Podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDN-2

 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-1
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-2
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane pozostałych podatników
ZIN3

 

Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDR-2

 

Informacja o gruntach
Informacja o gruntach IR-1
Załącznik do informacji o gruntach
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-1
Załącznik do informacji o gruntach
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-2
Załącznik do informacji o gruntach
- dane pozostałych podatników
ZIR-3

 

Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny  DL-1
Załącznik do deklaracji na podatek leśny
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-1
Załącznik do deklaracji na podatek leśny
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZDL-2

 

 Informacja o lasach
Informacja o lasach IL-1
Załącznik do informacji o lasach
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-1
Załącznik do informacji o lasach
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-2
Załącznik do informacji o lasach
- dane pozostałych podatników
ZIL-3

 

  

 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr II / 13 / 18 z dnia 30 listopada 2018r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XXXII / 329 / 17 z dnia 16 października 2017r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XXIII / 214 / 16 z dnia 21 listopada 2016r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Branice

 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XXII / 193 / 16 z dnia 17 października 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XI / 91 / 15 z dnia 19 października 2015r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązująca od 1 stycznia 2017r. - do 31 grudnia 2017r.

 

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XI/92/15 z dnia 19 października 2015r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwały Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016r. nr XIII/108/16 - w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym oraz nr XIII/109/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązujące od 1 lutego 2016r.

 

Formularz -  informacja o nieruchomościach, gruntach i lasach
PDFINGL-1.pdf

 

Formularze - deklaracje podatkowe
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny
PDFDN-1.pdf PDFDR-1.pdf PDFDL-1.pdf

 

Załączniki
Załącznik ZZN - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości PDFZZN.pdf
Załącznik ZZR - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym PDFZZR.pdf
Załącznik ZZL - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym PDFZZL.pdf
załącznik nr 5 do informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny dotyczący przedmiotów opodatkowania PDFZałącznik-nr-5.pdf
Załącznik nr 9 - dane identyfikacyjne współwłaścicieli/współposiadaczy gruntów z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej PDFZałącznik-nr-9.pdf

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice Nr XI / 91 / 15 z dnia 19 października 2015r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązująca od 1 stycznia 2016r. - do 31 grudnia 2016r.

Informacje podatkowe
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny
PDFIN-1.pdf DOCIN-1.doc PDFIR-1.pdf DOCIR-1.doc PDFIL-1.pdf DOCIL-1.doc

 

Deklaracje podatkowe
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny
PDFDN-1.pdf
PDFDN-1-A.pdf PDFDN-1-B.pdf PDFDN-1-C.pdf PDFDN-1-Z.pdf
DOCDN-1.doc
DOCDN-1-A.doc
DOCDN-1-B.doc
DOCDN-1-C.doc
DOCDN-1-Z.doc
PDFDR-1.pdf
PDFZR-1.pdf
DOCDR-1.doc
DOCZR-1.doc
PDFDL-1.pdf DOCDL-1.doc

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2014r (obowiązująca w 2015r.).  

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2013r.  

 

Delkaracje podatkowe
nazwa dokumentu pobierz [rtf] pobierz [pdf] 
Deklaracja Na Podatek Od Nieruchomości RTFdeklaracja - nieruchomości.rtf  PDFdeklaracja - nieruchomości.pdf
Deklaracja Na Podatek Rolny RTFdeklaracja - rolny.rtf   PDFdeklaracja - rolny.pdf
Deklaracja Na Podatek Leśny RTFdeklaracja - leśny.rtf  PDFdeklaracja - leśny.pdf

 

Informacje podatkowe 
nazwa dokumentu pobierz [rtf] pobierz [pdf]
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach  RTFInformacja - nieruchomości - grunty - lasy.rtf  PDFInformacja - nieruchomości - grunty - lasy.pdf
Załącznik nr 1 RTFzałącznik nr 1.rtf   PDFzałącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2 RTFZałącznik nr 2.rtf   PDFZałącznik nr 2.pdf

 


 

Uchwała Rady Gminy Branice z dnia 19 września 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2012r.   [PDFU_2011-09-19_XI-98-11.pdf]

Deklaracje podatkowe
nazwa dokumentu pobierz [rtf] pobierz [pdf] 
DT-1  Deklaracja na podatek od środków transportowych    PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A  Załącznik do deklaracji DT-1    PDFZałącznik do deklaracji DT-1

 

Delkaracje podatkowe
nazwa dokumentu pobierz [rtf] pobierz [pdf] 
DN-1  Deklaracja Na Podatek Od Nieruchomości  RTFDN-1_08.rtf  PDFDN-1_08.pdf
DR-1  Deklaracja Na Podatek Rolny  RTFDR-1_08.rtf  PDFDR-1_08.pdf
DL-1  Deklaracja Na Podatek Leśny  RTFDL-1_08.rtf  PDFDL-1_08.pdf

 

Informacje podatkowe 
nazwa dokumentu pobierz [rtf] pobierz [pdf]
IN-1  Informacja w Sprawie Podatku Od Nieruchomości  RTFIN-1_08.rtf  PDFIN-1_08.pdf
IR-1  Informacja w Sprawie Podatku Rolnego  RTFIR-1_08.rtf  PDFIR-1_08.pdf
IL-1  Informacja w Sprawie Podatku Leśnego  RTFIL-1_08.rtf  PDFIL-1_08.pdf
Wersja XML