Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-05-10 - BG.6840.2.3.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 994/6 o pow. 0,0342 ha położonej w miejscowości Lewice

Branice, dnia 10.05.2021r.

 

BG.6840.2.3.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 10.05.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 994/6 o pow. 0,0342 ha położonej w miejscowości Lewice, nr KW OP1G/00036897/2.
 2. Do przetargu przystąpił 1 oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki  w I przetargu  wynosiła:  6 870,00 zł – kwota zwolniona z podatku VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 6 970,00 zł.
 5. Nabywcą w/w nieruchomości została p. Sylwia Nozdryn - Płotnicka.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz

Wersja XML