Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-04-21 - BG.6840.10.6.2020.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 373/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wódka

Branice, dnia 21.04.2021r.

 

BG.6840.10.6.2020.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 21.04.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach II przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 373/2 o pow. 0,1445 ha, nr KW OP1G/00031428/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Wódka.
 2. Do przetargu przystąpił jeden oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w II przetargu  wynosiła: 18 119,00 zł sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 18 309,00 zł.
 5. Nabywcą w/w nieruchomości została Pani Iwona Hanczarowska.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Magdalena Mróz

Wersja XML