Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-04-14 - HK.9080.2.7.2021.MJ - Obszarowa ocena jakości wody dla obszaru gminy Branice

Głubczyce, dnia 30.03.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, działając na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. póz. 2294/, przesyła w załączeniu obszarową ocenę jakości wody dla obszaru gminy.

PDFBadanie_wody_obszarowe_2021_03_30_HK_9080_2_7_2021_MJ.pdf

Wersja XML