Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-04-14 - Okresowe oceny jakości wody dla poszczególnych strefy zaopatrzenia za 2020 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, działając na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/, przesyła w załączeniu okresowe oceny jakości wody dla poszczególnych stref zaopatrzenia

 

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Bliszczyce za 2020 rok
(miejscowości: Bliszczyce, Michałkowice, Lewice, Posucice, Dzbańce, Dzbańce Os.- gm. Branice).

PDFBadanie_wody_rok_2020_BL_2021_03_30_HK_9080_2_4_2021_MJ.pdf

 

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Branice za 2020 rok
(miejscowości: Branice, Kałduny, Wysoka, Niekazanice - gm. Branice).

PDFBadanie_wody_rok_2020_BR_2021_03_30_HK_9080_2_4_2021_MJ.pdf

 

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Jędrychowice za 2020 rok
(miejscowości: Jędrychowice - gm. Branice).

PDFBadanie_wody_rok_2020_JE_2021_03_30_HK_9080_2_4_2021_MJ.pdf

 

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Wiechowice za 2020 rok
(miejscowości: Wiechowice, Uciechowice, Dzierżkowice, Wysoka, Turków, Boboluszki, Jabłonka, Gródczany, Jakubowice - gm. Branice).

PDFBadanie_wody_rok_2020_WI_2021_03_30_HK_9080_2_4_2021_MJ.pdf

 

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Włodzienin za 2020 rok
(miejscowości: Włodzienin - gm. Branice).

PDFBadanie_wody_rok_2020_WL_2021_03_30_HK_9080_2_4_2021_MJ.pdf

Wersja XML