Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-04-06 - BG.6840.1.2.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 246/4 o pow. 2,8418 ha położonej w miejscowości Branice

Branice, dnia 06.04.2021r.

 

BG.6840.1.2.2021.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 06.04.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej nr 246/4 o pow. 2,8418 ha położonej w miejscowości Branice, nr KW OP1G/00021372/8.
 2. Do przetargu przystąpił 1 oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki w I przetargu wynosiła:  500 000,00 zł + VAT.
 4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 505 000,00 + VAT zł.
 5. Nabywcą w/w nieruchomości została spółka BZK ENERGY sp. z o.o.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz

 

Wersja XML