Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-12-30 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki wodno-ściekowej Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach

Branice dnia 30.12.2020r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki wodno-ściekowej
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
w Branicach

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach informuję, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. gospodarki wodno-ściekowej Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach  wybrano Pana Artura Komarnickiego.

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury naboru, decyzją Kierownika Zakładu wybrany został kandydat gwarantujący prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

         

                                                                                                               

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w  Branicach
Karolina Jaroszewska

 

Wersja XML