Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-10-28 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

Branice, dnia 28.10.2020r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. inwestycji i remontów

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Aleksandra Serwata

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wysoką kulturą osobistą oraz łatwością w nawiązaniu kontaktu z rozmówcą. Kandydat w sposób czytelny kieruje przemyślane komunikaty oraz posiada predyspozycje osobowościowe i wiedzę niezbędną do pracy na powyższym stanowisku.

 

 

 

Zatwierdzam:

Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice

Wersja XML