Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Majewska Zenobia (ustąpienie ze stanowiska), Kaliwoda Tomasz (objęcie stanowiska)

Jednostki Podległe Urzędowi Gminy Branice
Majewska Zenobia
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach
ustąpienie ze stanowiska
PDFOśw-2020-Majewska Zenobia.pdf
Kaliwoda Tomasz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach
objęcie ze stanowiska
PDFOśw-2020-Kaliwoda Tomasz.pdf
Wersja XML