Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownictwo

Kierownik: Misiurka Jolanta

 

Kontakt

ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel. 77 4868192 wew. 25
email:
 

 

Zakres działania

Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego obejmuje w szczególności:

 1. Zadania określone w przepisach o aktach stanu cywilnego, w tym:
  1. przyjmowanie oświadczeń w sprawach stanu cywilnego,
  2. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  3. organizowanie uroczystego nadania odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.
 2. Prowadzenie postępowania w sprawie zmian imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).
 3. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz akcji kurierskiej.
 4. Przyjmowanie w obecności dwóch świadków woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 5. Wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 6. Prowadzenie i obsługa kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

Przy oznaczaniu akt Kierownik USC używa symbolu „USC”.

Wersja XML