Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania Finansowe za rok 2019

Gmina Branice

PDFGmina-2019-Bilans-skonsolidowany.pdf
PDFGmina-2019-Bilans.pdf
PDFGmina-2019-Bilans-z-wykonania-budżetu.pdf
PDFGmina-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFGmina-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFGmina-2019-Zestawienie-zmian-z-funduszu-jednostki.pdf

 

Urząd Gminy Branice

PDFUrząd-2019-Bilans.pdf
PDFUrząd-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFUrząd-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFUrząd-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu.pdf

 

 

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach

PDFSzbgk-2019-Bilans.pdf
PDFSzbgk-2019-Informacja.-dodatkowa.pdf
PDFSzbgk-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFSzbgk-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Szkoła podstawowa w Branicach

PDFSp-Branice-2019-Bilans.pdf
PDFSp-Branice-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFSp-Branice-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFSp-Branice-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Szkoła podstawowa we Włodzieninie

PDFSp-Włodzienin-2019-Bilans.pdf
PDFSp-Włodzienin-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFSp-Włodzienin-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFSp-Włodzienin-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Przedszkole w Branicach

PDFPrzedszkole-Branice-2019-Bilans.pdf
PDFPrzedszkole-Branice-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFPrzedszkole-Branice-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFPrzedszkole-Branice-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Przedszkole we Włodzieninie

PDFPrzedszkole-Włodzienin-2019-Bilans.pdf
PDFPrzedszkole-Włodzienin-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFPrzedszkole-Włodzienin-2019-Rachunek-zysków-i-strat.pdf
PDFPrzedszkole-Włodzienin-2019-Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

 

 

Żłobek w Branicach

PDFŻłobek-Branice-2019-Bilans.pdf
PDFŻłobek-Branice-2019-Informacja-dodatkowa.pdf
PDFŻłobek-Branice-2019-Rachunek-zzysków-i-strat.pdf
PDFŻłobek-Branice-2019-Zastawienie-zmian-w-funduszu-jednostki.pdf

Wersja XML