Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-02-27 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - Decyzja w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 04.02.2020r. - z dn. 20.02.2020r.

Głubczyce, dnia 20.02.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

Decyzja w postępowaniu z dnia 4 lutego 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach postanawia wobec Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach

L umorzyć wszczęte w dniu 04.02.2020r. postępowanie administracyjne w pkt I dot. naruszenia wymagań higieniczno-zdrowotnych w sprawie nieodpowiedniej jakości wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu publicznego Włodzienin,

II. ustalić opłatę w kwocie 157,04 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem złotych 4/100) za wykonane badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PDFPPIS_Postanowienie_2020_02_20_HK_43260_28_1_2020_JK.pdf

Wersja XML