Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Urząd Gminy Branice
  Data modyfikacji: 28-01-2020 19:35
 2. Petycje w roku 2019
  Data modyfikacji: 26-01-2020 19:50
 3. Budżet na rok 2019
  Data modyfikacji: 24-01-2020 01:43
 4. Budżet na rok 2020
  Data modyfikacji: 23-01-2020 17:20
 5. 2020-01-22 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
  Data modyfikacji: 23-01-2020 15:04
 6. 2020-01-08 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Data modyfikacji: 22-01-2020 18:12
 7. 2020-01-08 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Data modyfikacji: 22-01-2020 18:10
 8. 2020-01-08 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Data modyfikacji: 22-01-2020 18:08
 9. 2020-01-22 - BZP nr 505111-N-2020 - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Branicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu”
  Data utworzenia: 22-01-2020 18:01
 10. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Data modyfikacji: 21-01-2020 18:51
Wersja XML