Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2022-03-29 - 2022/S 062-163610 - BG.271.02.2022.BS - Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice
  Data modyfikacji: 16-05-2022 12:49
 2. Oferty z inicjatywy NGO
  Data modyfikacji: 13-05-2022 17:35
 3. Oferty z inicjatywy NGO - rok 2022
  Data modyfikacji: 13-05-2022 17:34
 4. 2022-05-13 - 2022/BZP 00156790/01 - BG.271.06.2022.BS - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce-Osiedle
  Data utworzenia: 13-05-2022 12:40
 5. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 12-05-2022 23:32
 6. 2022-04-27 - 2022/BZP 00136843 - BG.271.04.2022.BS - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Włodzienin”
  Data modyfikacji: 12-05-2022 16:07
 7. 2022-05-11 - Okresowe oceny jakości wody dla poszczególnych strefy zaopatrzenia za 2021 rok
  Data utworzenia: 11-05-2022 15:24
 8. 2022-04-26 - 2022/BZP 00135198/01 - BG.271.05.2022.BS - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: „Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej w Branicach” oraz innych zadań inwestycyjnych Gminy Branice
  Data modyfikacji: 09-05-2022 19:57
 9. 2022-05-06 - 2022/BZP 00148173/01 - BG.271.07.2022.BS - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: „Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach”
  Data modyfikacji: 09-05-2022 13:59
 10. Sesje Rady Gminy Branice - porządek obrad
  Data modyfikacji: 09-05-2022 13:58
Wersja XML