Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Petycje w roku 2021
  Data modyfikacji: 30-06-2022 17:35
 2. 2022-06-29 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 29-06-2022 22:43
 3. 2022-06-29 - 2022/BZP 00230051/01 - Przetarg na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów jednostek organizacyjnych w gminie Branice
  Data modyfikacji: 29-06-2022 22:34
 4. Plan zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 29-06-2022 22:03
 5. 2022-06-27 - BG.6870.11.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży
  Data utworzenia: 27-06-2022 15:09
 6. 2022-06-24 - Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
  Data modyfikacji: 25-06-2022 22:47
 7. Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2022 roku
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:12
 8. 2022-05-06 - 2022/BZP 00148173/01 - BG.271.07.2022.BS - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: „Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach”
  Data modyfikacji: 23-06-2022 22:15
 9. Sesje Rady Gminy Branice - porządek obrad
  Data modyfikacji: 21-06-2022 23:44
 10. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Data modyfikacji: 20-06-2022 17:04
Wersja XML