Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2022-01-25 - BG.6840.14.5.2021.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 25/1, o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice, miejscowości Niekazanice-Kałduny
  Data utworzenia: 25-01-2022 14:29
 2. Budżet na rok 2022
  Data utworzenia: 23-01-2022 14:09
 3. 2022-01-20 - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Data modyfikacji: 21-01-2022 13:12
 4. 2022-01-20 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
  Data utworzenia: 20-01-2022 20:17
 5. 2022-01-20 - BG.6870.4.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży
  Data utworzenia: 20-01-2022 12:10
 6. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  Data modyfikacji: 19-01-2022 22:40
 7. 2022-01-17 - BG.6870.3.2022.MM - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży
  Data modyfikacji: 19-01-2022 13:07
 8. Petycje w roku 2021
  Data modyfikacji: 18-01-2022 17:31
 9. Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2022 roku
  Data utworzenia: 18-01-2022 17:13
 10. 2022-01-17 - BG.6870.2.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży
  Data modyfikacji: 17-01-2022 22:46
Wersja XML