Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-10-02 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i remontów (Młodszy Referent) w Urzędzie Gminy w Branicach

Branice 2019-10-02

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

Nazwa stanowiska:

Stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i remontów (Młodszy Referent) 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i remontów (Młodszy Referent) w Urzędzie Gminy w Branicach, nie wybrano żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie:

We wskazanym terminie, określonym w ogłoszeniu o naborze na stanowisko do spraw inwestycji i remontów (Młodszy Referent) w Urzędzie Gminy w Branicach, nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne.

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

Wersja XML