Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 roku

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.pdf

 

Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

 

Rb-27S - Sprawozdanie  z wykonania planu  dochodów  budżetowych

 

Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

 

Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Wersja XML