Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-04-18 - BG.6870.4.2019.MM - sprostowanie informacji z ogłoszenia dotyczącego dzierżawy nieruchomości z dn. 16 kwietnia 2019r.

Branice, 18 marca 2019r.

BG.6870.4.2019.MM

 

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

z dn. 16 kwietnia 2019r.

 

Szanowni Państwo

W związku z omyłką pisarską polegającą na podaniu niewłaściwego numeru działki przeznaczonej do dzierżawy na okres lat 3:

Działka o numerze 38/16 położona w miejscowości Wysoka, KW nr OP1G/00023394/2, areał 0,5000 ha.

Informuję, iż prawidłowe brzmienie:

Działka numer 38/14 położona w miejscowości Wysoka, KW nr OP1G/00005430/5, areał 1,0900ha.

 

 

Wójta Gminy

/-/ Sebastian Baca

 

Wersja XML