Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-01-31 - Informacja o powołaniu członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2019

Branice, 30 stycznia 2019 r.

 

 

INFORMACJA O POWOŁANIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2019

 

 

LP

RODZAJ ZADANIA/POSIEDZENIE KOMISJI

CZŁONKOWIE KOMISJI KONKURSOWYCH

1

Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Urząd Gminy w Branicach

01.02.2019 godz. 9:00

Beata Nowak – Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Grażyna Margiel - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

2

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Urząd Gminy w Branicach

01.02.2019 godz. 8:30

Beata Nowak – Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Iwona Kopaniecka - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Agnieszka Surma - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Branicach

01.02.2019 godz. 9:30

Beata Nowak – Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Emilia Gospodarczyk - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branie)

4

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Urząd Gminy w Branicach

01.02.2019 godz. 8:00

Beata Nowak - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Grażyna Margiel - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Magda Gumienna - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/  Sebastian Baca

Wersja XML