Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-04-03 - BG.6733.2.1. 2018.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 03.04.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.2.1. 2018.MW
z dnia 03.04.2018r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dzierżkowice, Lewice i Wysoka – na działkach położonych:

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2017r., poz.1257)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dzierżkowice, Lewice i Wysoka – na działkach położonych:

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Pani Aneta Kopeczek Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowościach : Dzierżkowice, Lewice, Wysoka

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Wersja XML