Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-01-26 - Informacja o powołaniu członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na rok 2018

Branice, dnia 26 stycznia 2018r.

 

 

INFORMACJA O POWOŁANIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ROK 2018

 

 

 

LP

RODZAJ ZADANIA/POSIEDZENIE KOMISJI

CZŁONKOWIE KOMISJI KONKURSOWYCH

1

Nauka szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 14:00

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Beata Nowak - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Kamil Lider - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

2

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 13:30

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Andrzej Maksymowicz - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

Kamil Lider - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 13:00

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Joanna Chwierut - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Kamil Lider - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branie)

4

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Urząd Gminy w Branicach
29.01.2018 godz. 14:30

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Andrzej Maksymowicz - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Agnieszka Surma - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)

Magda Gumienna - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Immaculata)

5

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Urząd Gminy w Branicach
31.01.2018 godz. 9:30

Aneta Kopeczek - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Andrzej Maksymowicz - Przedstawiciel Organu Wykonawczego

Kamil Lider- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Rolnik Lewice)

Szymon Moskała - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (LZS Orzeł Branice)

 

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/  Sebastian Baca

Załącznik

Dokument źródłowy: PDFInformacja_o_powołaniu_członków_komisji_konkursowych_2018_01_26.pdf

 

Wersja XML