Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-06-13 - Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Branice

Branice, dnia 13.06.2017r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Branice

 

Wójt Gminy Branice ogłasza o ponownym przeznaczeniu do sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego zgodnie z poniższymi danymi:

 1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowego majątku ruchomego: w Urzędzie Gminy Branice w obecności Pana Marka Kiszczyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 790 895 080. Zbywane składniki mienia można oglądać w terminie do 30.06.2017 r.

 3. Przedmiotem sprzedaży są stoły konferencyjne w ilości 9 (dziewięć) sztuk.
  - cena sprzedaży: 50,00zł za 1 sztukę stołu (pięćdziesiąt złotych 00/100)

 1. Po dokonaniu zakupu zostanie wystawiona Faktura VAT. Cenę zakupu należy uiścić na podstawie wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze

 2. Ogłoszenie o sprzedaży obowiązuje do dnia 30.06.2017 r.

 

 Zastrzega się prawo do zmiany warunków sprzedaży oraz jej odwołania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branice, tel. 77 486 8250 w godzinach poniedziałek – 7.30-17.00, wtorek-czwartek. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

Wersja XML