Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-03-29 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw inwestycji i remontów

Branice, dnia 29.03.2017r.


 


 

Informacja o wynikach naboru


 

Nazwa stanowiska:

Stanowisko do spraw inwestycji i remontów


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Sakwerda zamieszkała w Branicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada kwalifikacje i wiedzę w zakresie tematyki niezbędnej do objęcia stanowiska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wysoką kulturą osobistą oraz łatwością w nawiązaniu kontaktu
z rozmówcą.


 


 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Branice
/-/Sebastian Baca

Wersja XML