Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zamówień publicznych

Gmina Branice, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022r.

 

Gmina Branice, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021r.

 

Gmina Branice, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.

 

Gmina Branice, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

 

Gmina Branice, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 

Gmina Branice, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Wersja XML