Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP (bip.branice.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice (www.branice.pl)  albo w odpowiedzi na wniosek.

Wniosek może być zgłoszony telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja udzielana jest niezwłocznie. W wypadku braku możliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.

W razie uznania, że Urząd nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.

 

Załączniki

PDFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
RTFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf

 

Wersja XML